Chính sách bảo hành

  1. Phạm vi bảo hành:

Công ty cổ phần Phú Cường Holding ( Bên bán ) chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí các mặt hàng bán ra, hoạt động trong chế độ vận hành bình thường, cho các lỗi về kỹ thuật chế tạo (rỗ, nứt, cong vênh…) hoặc các lỗi lắp ráp chi tiết của hàng hóa (khi chúng tôi cung cấp vật tư và dịch vụ lắp ráp trọn gói) trong thời gian 12 tháng kể từ ngày giao hàng .

    2. Địa điểm bảo hành:

Được quy định tại xưởng sửa chữa, bảo hành của bên bán hàng. Khách hàng phải chịu mọi phí tổn liên quan đến việc tháo dỡ, vận chuyển giao nhận hàng hóa bảo hành đến địa điểm bảo hành hay bất cứ chi phí nào khác liên quan đến yêu cầu bảo hành.

  3. Điều kiện bảo hành:

Thiết bị, phụ tùng được lắp đặt và sử dụng theo những hướng dẫn lắp đặt và vận hành của nhà sản xuất khi yêu cầu bảo hành. Khách hàng phải thông báo bằng văn bản cho bên bán hàng về những hư hỏng được xác định chính xác trong thời gian còn bảo hành.

4.  Các trường hợp từ chối bảo hành

  • Hao mòn hỏng thông thường của vật liệu trong quá trình sử dụng.
  • Các hư hỏng do việc lắp đặt sai, sử dụng không đúng mục đích hoặc không đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
  • Các hư hỏng gây ra do sự tương tác, ảnh hưởng của các bộ phận/chi tiết khác của thiết bị.
  • Hàng hóa không được bảo dưỡng hoặc bảo dưỡng không đúng cách, đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
  • Được lắp đặt, tổ hợp, thay đổi hoặc sửa chữa do khách hàng hoặc các đơn vị thứ 3 khác.
  • Các phụ tùng riêng lẻ, chi tiết rời rạc dùng để thay thế bên trong không do Gia Nguyễn trực tiếp thực hiện dịch vụ.

5. Phương thức và giới hạn bảo hành:

  • Bên bán sẽ tiến hành xem xét, đánh giá và toàn quyền quyết định phương thức bảo hành hàng bán mà không phải thông báo cho bên mua hàng.
  • Trong mọi trường hợp, trách nhiệm bảo hành của bên bán chỉ giới hạn theo mức/chính sách bảo hành của nhà sản xuất vật tư/thiết bị gốc. Bên bán chỉ chịu trách nhiệm bảo hành cho phần phụ tùng/thiết bị đã cung cấp và không phải chịu bất cứ các chi phí liên quan đến việc làm hư hỏng hay gián đoạn thời gian làm việc của thiết bị.