Những lý do bạn nên chọn PC Holding

Recruitment

Tuyển dụng Thợ hàn TIG – MIG

Hồ sơ ứng tuyển vui lòng nộp về: Email: info@pc-holding.vn Địa chỉ: TT01-Lô 64, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam Người nhận Hồ Sơ: Ms. Hiền – 0908 488 591

Recruitment number: 2 Thợ hàn MIG - TIG Salary: Thỏa thuận Time: 30/11/2021

Tuyển dụng kỹ sư bán hàng – Số lượng 2 – Nam

Hồ sơ ứng tuyển vui lòng nộp về: Người nhận Hồ Sơ: Kim Thị Thu Hiền – HR/SSP Manager Điện thoại: (+84) 908 488 591 Email: hien.ktt@pc-holding.vn Địa chỉ: TT01-Lô 64, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Recruitment number: 2 Kỹ sư bán hàng Salary: Thỏa thuận Time: 30/10/2021