Con tán và hạt bắp

  • Vòng cắt từ 6mm -> 42mm (6L-42L; 6S-38S)
  • Con tán từ: 6mm -> 42mm (6L-42L; 6S-38S)
  • Vật liệu: Thép cacbon / Innoc 316