Đầu kiểm tra áp lực

  • Loại chuẩn: M16x2
  • Áp suất làm việc tới: 630 bar
  • Ren kết nối: G1/8″, G1/4″, R1/4″, R1/8″