Đầu nối cao áp ren hệ METRIC / NPT

  • Cỡ ống: 3/8″, 1/2″, 3/4″
  • Cỡ ren: M22x1.5; M24x1.5; M36x2 ( METRIC)
  • Cỡ ren: 3/8″ NPT, 1/2″ NPT, 3/4″ NPT (NPT)
SKU: METRIC Category: