Kẹp ống đơn loại nhẹ

  • Tiêu chuẩn: DIN 3015/1
  • Chất liệu: Polypropylene + Thép Cacbon
  • Tiêu chuẩn: DIN 3015/1
SKU: DIN 3015/1 Category: