Mặt bích cao áp chuẩn CETOP

  • Mặt bích vuông CETOP, Code6164
  • 3000 Psi: Từ 3/8″ -> 4″
  • 6000 Psi: Từ 3/8″ -> 4″
  • Vật liệu: Thép cacbon / Innoc 304, 316
SKU: BACETOP Category: