Van cầu GB 2 ngả

  • Thân: vòng / Áp suất vận hành: 420 Bar
  • Áp suất vận hành: 420 Bar
  • Nhiệt độ: -30 ° C đến + 100 ° C
  • Chất liệu: Cacbon steel
  • Hãng sản xuất: Gemels – Italy