Ống thủy lực 4 lớp bố thép

  • Ống mềm thủy lực 4 lớp bố thép EN 856 4SP/ EN 856 4SH
  • Kích cỡ: 3/8″ -> 2″
  • Nhiệt độ: -40°C +100°C
  • Kết cấu: 4 lớp thép tăng cường
  • Áp suất: 250 bar -> 425 bar (tùy cỡ ống)
  • Chuẩn ống: EN 856 4SP / EN 856 4SH
  • Hãng sản xuất: Vitillo – Italy, Parker – USA, Tana Flex