Máy mài mép đầu ống

  • Mài vát mép ngoài ống: 6 -> 42mm
  • Mài vát mép trong ống: 6 -> 42mm
  • Vật liệu ống: AISI 316 TI – ST 37.4
  • Công suất động cơ: 0.18Kw, 230 VAC